top of page
Asset 1.png
לוגו תעסוקדע.png

העסקת אנשים עם מוגבלויות

הסיבות להעסקת אנשים עם מוגבלויות

 

 

מגדילים את מעגל הלקוחות

עומדים בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מקדמים תרבות ארגונית סובלנית, רגישה ומכילה בקרב כל המנהלים והעובדים.

 

 

 

נחשפים לאנשים עם יכולות מגוונות

ממצבים את הארגון כחברתי וערכי ללקוחות ולעובדים

מגבירים את היצירתיות, החדשנות והיתרון התחרותי דרך גיוון תעסוקתי ומגוון דעות ונקודות מבט.

חוסכים בעלויות גיוס והכשרה דרך שימור עובדים ושימור ידע ארגוני

 

 

מרחיבים את היצע המועמדים לגיוס

מהי העסקת אנשים עם מוגבלויות

bottom of page