top of page

תכנית מנטורינג בתעסוקה

מנטורינג הוא כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכי השתלבות וקידום תעסוקתי, אשר פותח בשנת 2014 באופן ייחודי למשתתפי תכניות התעסוקה המגוונות בתבת .
זהו שיתוף פעולה בין מנטורים מתנדבים מארגונים עסקיים ומהמגזר הציבורי, בדרג ניהולי ביניים ומעלה, מצויינים בתחומם המקצועי, לבין משתתפי התוכניות.

צפייה בקבצי הפריט

תכנית מנטורינג בתעסוקה

פריטים קשורים

bottom of page