top of page

תכנית הדרכה רבעונית - תעסוקדע אוקטובר-דצמבר 2022

תכנית ההדרכה של תעסוקדע לחודשים אוקטובר-דצמבר 2022.
הצטרפו אלינו לאירועי הלמידה המגוונים והעשירים ברבעון הקרוב.

צפייה בקבצי הפריט

תכנית הדרכה רבעונית - תעסוקדע אוקטובר-דצמבר 2022

פריטים קשורים

bottom of page