top of page

מדריך לניהול קהילות ווטסאפ

מטרת המדריך להציג פרקטיקות וטיפים על אופן השימוש בוואטסאפ ודרכים למינוף הכלי להעלאת דיון פורה, הכוונת השיח בקבוצה, ולתמיכה בבניית קהילה לומדת

צפייה בקבצי הפריט

מדריך לניהול קהילות ווטסאפ

פריטים קשורים

bottom of page