top of page

ההיסטוריה של העבודה

איך נראה שוק העבודה בתקופת טרום-המהפכה התעשייתית? באיזה אופן שינתה המהפכה את חלוקת העבודה המגדרית? כיצד נולד רעיון פיריון העבודה? והאם השוק הגלובלי באמת נולד במאה ה-20?
פרק של האוניברסיטה המשודרת

צפייה בקבצי הפריט

ההיסטוריה של העבודה

פריטים קשורים

bottom of page