top of page

וובינר איך בונים פלייליסט (Playlist) של למידה?

אנחנו רגילים להשתמש במונח פלייליסט (playlist) בהקשרים של האזנה למוזיקה, אך לאחרונה מתאר גם למידה דיפרנציאלית שבה הלומד בוחר לעצמו את פריטי התוכן אותם ילמד.
פלייליסט מאפשר למידה מותאמת אישית מתוך מאגר של יחידות תוכן ופלטפורמות שונות. במפגש נכיר כלים לאיסוף ואיתור מידע ונלמד כיצד ניתן לשלב פלייליסט למידה בשגרה.

צפייה בקבצי הפריט

וובינר איך בונים פלייליסט (Playlist) של למידה?

פריטים קשורים

bottom of page