top of page
intPage_banner_1-06.jpg

העסקת אנשים
עם מוגבלות

מה הן הסיבות להעסקת אנשים עם מוגבלות?

מרחיבים את הצע המועמדים לגיוס
נחשפים לאנשים עם יכולות מגוונות
חוסכים בעלויות גיוס והכשרה דרך שימור עובדים ושימור ידע ארגוני
מעצבים את הארגון כחברתי וערכי ללקוחות ולעובדים
מגבירים את היצירתיות, החדשנות והיתרון התחרותי דרך גיוון תעסוקתי ומגוון דעות ונקודות מבט
מקדמים תרבות ארגונית סובלנית, רגישה ומכילה בקרב כל המנהלים והעובדים
מגדילים את מעגל הלקוחות
עומדים בדרישות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

top_sipurayHatzlacha-12.png

סיפורי הצלחה

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page