top of page
00intPage_banner_1b-23-23.jpg

העסקת אנשים
עם מוגבלות

מהן הסיבות להעסקת אנשים עם מוגבלות?

מרחיבים את היצע המועמדים לגיוס
נחשפים לאנשים עם יכולות מגוונות
חוסכים בעלויות גיוס והכשרה דרך שימור עובדים ושימור ידע ארגוני
מעצבים את הארגון כחברתי וערכי ללקוחות ולעובדים
מגבירים את היצירתיות, החדשנות והיתרון התחרותי דרך גיוון תעסוקתי ומגוון דעות ונקודות מבט
מקדמים תרבות ארגונית סובלנית, רגישה ומכילה בקרב כל המנהלים והעובדים
מגדילים את מעגל הלקוחות
עומדים בדרישות חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

top_sipurayHatzlacha-12.png

סיפורי הצלחה

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page