top of page

מאגר הידע

מאגר הידע מיועד לשימוש גורמי מקצוע בתחום התעסוקה, ונועד לאפשר גישה ישירה, נוחה ונגישה לידע רב ומגוון שנצבר בפעילות מינהל תעסוקת אוכלוסיות, ג'וינט ישראל -תבת וכלל תוכניות התעסוקה ומרכזי התעסוקה שעובדים עם גופים אלו.

חיפוש במאגר

נמצאו 109 תוצאות

תוצאות חיפוש
מגלות עתידות - תדריך הפעלה

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

מה חדש בעבודאטה?

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

אנשים עם מוגבלות בישראל - עובדות ומספרים

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

קידום תעסוקה בחירום

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

ליווי תעסוקתי רגיש טראומה

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

תכנית הדרכה ינואר-מרץ 2024

כותרת פריט, כותרת פריט, כותרת פריט

פיסקה דף פריט ידע, פיסקה דף פריט ידע, פסקה דף פריט

חיפוש פריט

סינון תוצאות

הוספת פריט למאגר

אנחנו שואפים לשמור על מאגר הידע עדכני ורלוונטי, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא בשיתוף פעולה איתכם.ן! אז אם יש לכם.ן חומרים מקצועיים שאנחנו חייבים לשלב? פיתחתם.ן תוכן שיכול להועיל לאחרים בשדה? נשמח לשמוע על כך:

bottom of page