top of page

אודות

לוגו תעסוקדע

תעסוקדע - מערך ההדרכה ופיתוח הידע, הוקם בשיתוף ג'וינט ישראל-תבת בכדי לענות על הצורך המתמיד בשיפור ועדכון ידע ויכולות מקצועיות של אנשי המקצוע בתכניות התעסוקה של מינהל תעסוקת אוכלוסיות.

אתר תעסוקדע נבנה עבור כל אנשי המקצוע בתחום תוכניות התעסוקה בשאיפה לייצר מקום אחד מרכזי ועדכני לשמירה והפצת התכנים ואירועי הלמידה הרלוונטיים ביותר.

מאגר ידע במגוון תחומים הכולל נתוני תעסוקה עדכניים, חשיפה לתכניות, היכרות עם נהלים והכשרות, קורסים וסדנאות לקידום מקצועי, לצד כלים פרקטיים ויישומיים לעבודה בליווי התעסוקתי.

ספריית וידאו הכוללת הקלטות כל אירועי הלמידה וסרטוני למידה נוספים.

רשימת פרטי הקשר של אנשי המפתח בתוכניות השונות בשטח על מנת שתוכלו לייצר שיתופי פעולה ותקשורת ישירה.

לוח אירועי הלמידה - לוח שנה חי ומתעדכן של כל אירועי הלמידה המוצעים במסגרת מערך ההדרכה של תעסוקדע. 

tasuka_2-שקוף-01.png

מינהל תעסוקת אוכלוסיות הינו חלק מזרוע העבודה במשרד הכלכלה ופועל להגדלת שיעור ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות מגוונות על ידי שילובן וקידומן בשוק העבודה במגוון כלים ודרכי פעולה. המינהל פועל בהתאם ליעדי התעסוקה הממשלתיים, ונערך ליישום המלצות הוועדה לקידום תחום התעסוקה לקראת שנת 2030.

בין אוכלוסיות היעד של המינהל נמנות האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, אוכלוסיות רווחה, בני 45+, הורים עצמאיים וצעירים בסיכון.

המינהל שם דגש על תעסוקה איכותית ועל גיוון מועסקים בפעילויות עם פריון גבוה, תוך מתן מענה לצרכי המשק, למשל בנושא הצורך בכוח אדם מיומן בענף ההיי-טק. לצורך כך המינהל מפתח ומפעיל תכניות תעסוקה חדשניות.

לפרטים נוספים לחצו כאן

נשמח לפידבק מכם

כמו כן, אנחנו תמיד שמחים לקבל פידבקים הערות והארות לשיפור וייעול האתר, התכנים ואירועי הלמידה:

bottom of page