top of page

ספריית וידאו

בחלק זה תוכלו לצפות ולראות בהקלטות וסרטונים. יצירת 'ספריית וידאו' מקוונת זו נולדה, בין היתר, בעקבות משבר הקורונה והמעבר המשותף של כולנו לעבודה שעושה שימוש רב יותר בכלים דיגיטליים, פגישות זום וובינרים מקוונים. אנו מקווים כי הידע שנמצא כאן יסייע לכם בהקניית ידע ורכישת כלים רלוונטים לעבודתכם.ן.

סינון תוצאות

חיפוש סרטון

תוצאות חיפוש
bottom of page