top of page
intPage_banner_5-26.jpg

מי אנחנו?

ראשי> מי אנחנו?

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

מינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה אחראי על הגדלת שיעור ואיכות התעסוקה של אוכלוסיות הגיוון, בהתאם ליעדי התעסוקה לשנת 2030 שנקבעו על-ידי ממשלת ישראל.

 

בין אוכלוסיות היעד של המינהל נמנות האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה הערבית, הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם מוגבלות, יוצאי אתיופיה, בני 50+, הורים עצמאיים וצעירים.

המינהל מפעיל ומפתח תכניות ופעילויות חדשניות, בדגש על תעסוקה איכותית ועל גיוון מועסקים בענפים עם פריון גבוה הנותנות מענה לצרכי שוק העבודה בישראל.

תעסוקדע

תעסוקדע - מערך הלמידה של מינהל תעסוקת אוכלוסיות - הוקם בכדי לענות על הצורך המתמיד בשיפור ועדכון ידע ויכולות מקצועיות של כל העוסקים בשילוב וקידום אוכלוסיות הגיוון בתעסוקה.

אתר תעסוקדע נבנה עבור כל אנשי המקצוע בתחום על מנת לרכז את התכנים, ההנחיות ואירועי הלמידה העדכניים ביותר.

contactIs_strip-11.png

?הסתקרנתם? יש לכם שאלות

bottom of page