top of page

אנשי קשר בתכניות

פרטי הקשר נועדו לקדם שיתופי פעולה בין התוכניות וכן העברת מידע אפשרית, לטובת מתן ערך רב יותר למשתתפים ולמשתתפות. זאת, מתוך תפיסה שרואה בשיתוף פעולה ובשקיפות ערכים המקדמים חדשנות, ומובילים לשלם הגדול מסך חלקיו.

סינון תוצאות

חיפוש במאגר

מוזמנים.ות להכיר ולפנות ישירות לתוכניות השונות

תוצאות חיפוש

מנהל תחום בכיר תעסוקת חרדים

אביעד שוורץ

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

ראש מטה מינהל תעסוקת אוכלוסיות

אבישי כהן

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תחום חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית

אוסאמה קונבר

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תחום צעירים ויוצאי אתיופיה

אורטל מקונן

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז בית שמש

אורן ניסים

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום מעסיקים והכללה

אילאיל קומיי דרור

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום בכירה תעסוקה איכותית

אלה בר דוד

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

רק"מ

אלי ברמן

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מעטפת מקצועית מרכזי הזדמנות

אמון אגסי

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

רק"מ בית שמש

בועז אברג'יל

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת הזדמנות תל אביב יפו

גילי קאופמן

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום בכירה חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית

גל יעקובי

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום תעסוקת חרדים

דבורה ויספיש

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז הכוון

דוד שכטר

דוא"ל:

דף התכנית:

בני ברק

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מעטפת מקצועית למנהל תעסוקת אוכלוסיות

דן בונה

דוא"ל:

דף התכנית:

אחר

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

הדסה קליין

דוא"ל:

דף התכנית:

חן

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

וואפא איוב

דוא"ל:

דף התכנית:

ריאן - מזרח ירושלים

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

ולאא' איברהים

דוא"ל:

דף התכנית:

פורסאטק - צופן

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תכנית

חוסאם אבומוך

דוא"ל:

דף התכנית:

ריאן - אלפנאר

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרחב משולש וואדי עארה

חוסאם עלי סלאח

דוא"ל:

דף התכנית:

ריאן - בעצמי

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל הזדמנות רחובות

יובל פרייברון

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת מינהל תעסוקת אוכלוסיות

יוליה איתן

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז נתיבות

יוסי בוארון

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תכנית

יחיאל אמויאל

דוא"ל:

דף התכנית:

כיוון ירושלים

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל/ת תוכנית

יעל מזר חאיק

דוא"ל:

דף התכנית:

אחר

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

יפעת ברון

דוא"ל:

דף התכנית:

חנוך

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנכ"ל רבדים

ישי בוסאני

דוא"ל:

דף התכנית:

תעסוקה שווה

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

רק"מ - מודיעין עילית

ישראל בכר

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תכנית

ישראל יום טוב

דוא"ל:

דף התכנית:

חנוך

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז ביתר עילית

ישראל מנדלבוים

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום בכירה התקשרויות תקציב ובקרה

כרמית יאול

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תחום חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית

לואי ג'בר

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מרכז/ת תיאום ובקרה

לימור צרפתי

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת הזדמנות אופקים נתיבות

לימור שגב

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום בכירה תעסוקת אנשים עם מוגבלות

לישי משעלי קין

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרחב בדואים דרום

מוסא אלקריני

דוא"ל:

דף התכנית:

ריאן - בעצמי

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

רכזת בתוכנית אשת חיל, מנחת קבוצות ומפתחת הדרכה

מיטל אינטרשטיין

דוא"ל:

דף התכנית:

אשת חיל

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

רכז קהילת המורים

מיכאל קיסלוק

דוא"ל:

דף התכנית:

אחר

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום תעסוקת נשים

מיכל חווה

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

מיכל סמט

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל/ת מקצועי/ת

מירב להמן

דוא"ל:

דף התכנית:

מרחב לקידום תעסוקה יתד

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת מרכז צפת

מירי שפירא

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז אלעד

מלי הופמן

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

מלי קניאס

דוא"ל:

דף התכנית:

אשת חיל

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל מרכז אשדוד

משה פדר

דוא"ל:

דף התכנית:

מפתח

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהל תחום בכיר תעסוקת אוכלוסיות ייחודיות

מתן חמו

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תכנית

נארימאן סלימאן

דוא"ל:

דף התכנית:

ריאן - בעצמי

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת תחום גיוון בתעסוקה איכותית ושלטון מקומי

נחמה ברוכין

דוא"ל:

דף התכנית:

מינהל תעסוקת אוכלוסיות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת הזדמנות אשדוד

ניגאר מכטייב כהן

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מנהלת הדרכה

נינה הרשטיין שטרית

דוא"ל:

דף התכנית:

מרכזי הזדמנות

שם התכנית:

.

אזור בארץ:

.

אוכלוסיה:

מצאת טעות בפרטים?

אם זיהיתם.ן ברשימת אנשי הקשר פרטים לא מעודכנים / חסרים, נשמח לשמוע על כך:

bottom of page