top of page
Asset 2.png
Asset 1.png

תוצרים גרפים
להורדה 

Logo givun
Facebook post
Story grid
Grid post
Banners

 גיוון | זה העסק שלנו 2023

עסקים, ארגונים ושותפים יקרים,
זו השנה הרביעית שאנו מובילים יוזמה להעלאת מודעות לגיוון והכללה בעולם התעסוקה, ביום הגיוון הבינלאומי שמתקיים מדי שנה בחודש מאי. 
היוזמה תתקיים השנה ב- 23-21 במאי 2023 תחת הכותרת "גיוון זה העסק שלנו".   

 

במסגרת היוזמה אנו מבקשים לקדם את ערכי הגיוון, לחשוף עסקים, מעסיקים וארגונים שפועלם מבטא ערכים אלה, להעניק למעסיקים מידע וכלים פרקטיים לקידום העסקה של אוכלוסיות הגיוון, ובכך להגביר את שיעורי ההשתתפות של אוכלוסיות אלו בשוק העבודה הישראלי.

 

משנה לשנה גוברת בקרב מעסיקים ההכרה ביתרונות המובהקים של גיוון והכללה – עבור העסק והעובדים כאחד. מפגש בין נקודות מבט, העומד בבסיס הגיוון, הוא מנוע צמיחה שמעלה את הסיכוי לחדשנות, תורם לחיזוק קשרי לקוחות והבנת פלחי שוק שונים, ומסייע בהשגת יעדים עסקיים ואסטרטגיים.


בימים מורכבים מבחינה חברתית, שוק העבודה מהווה את הזירה המרכזית בה מתקיים בפועל גיוון בישראל, בה פועלות האוכלוסיות השונות הלכה למעשה, ויוצרות את מרקם חיינו כאן. 


עבורנו, ערכי הגיוון וההכללה אינם למראית עין; הם באים לידי ביטוי במגוון ההשקפות והדעות, המתקיימות תחת קורת גג ארגונית, ובחסות חזון כלכלי וחברתי משותף. בבסיס הדואליות הזו עומדת ההיכרות האישית שמתאפשרת במקום העבודה, היכרות שאין לה תחליף. 


היכרות אישית בין קבוצות אוכלוסייה שונות במקום העבודה איננה רק כוח חברתי שמייצר חוסן בצוות, במחלקה ובארגון, אלא מנגנון שביכולתו להניע תהליכי פיתוח אישיים וקבוצתיים בונים ומעצימים.


במרכז היוזמה השנה תעמוד ההיכרות האישית שצמחה בעסק שלכם, תחת הכותרת "גיוון זה העסק שלנו". אנו מעודדים אתכם לחשוף את סיפורי ההיכרות המפתיעים שהבשילו ליחסי עבודה ואף לחברויות עמוקות, המעידות יותר מכל סיסמה על הגיוון וההכללה המתקיימים בארגונכם, הלכה למעשה.

גם השנה נרצה לצבוע את הרשתות בצבעי הגיוון! 

את סיפורי ההצלחה אנו מזמינים אתכם לפרסם בימי הגיוון שיתקיימו ב-21- 23 במאי 2023 תחת הכותרת "גיוון זה העסק שלנו".   

צירפנו לכם בעמוד זה מגוון עיצובים לשימושכם. 

וכמובן - אל תשכחו את ההאשטג #גיוון_זה_העסק_שלנו_2023

  כל הזכויות שמורות למינהל תעסוקת אוכלוסיות במשרד העבודה

#גיוון_זה_העסק_שלנו_2023

bottom of page