top of page

תוכנית הדרכה יולי-ספטמבר 2023

מוזמנות ומוזמנים לצפות בתכנית ההדרכה של תעסוקדע לחודשים יולי-אוגוסט-ספטמבר 2023.
מחכים לראותכם.ן בשלל אירועי הלמידה המגוונים!

צפייה בקבצי הפריט

תוכנית הדרכה יולי-ספטמבר 2023

פריטים קשורים

bottom of page