top of page

הכנס השנתי ה-1 מינהל תעסוקת אוכלוסיות

כאן תוכלו לצפות בחומרים שהוצגו בכנס השנתי ה-1 של מינהל תעסוקת אוכלוסיות שהתקיים בספטמבר 2022

צפייה בקבצי הפריט

הכנס השנתי ה-1 מינהל תעסוקת אוכלוסיות

פריטים קשורים

bottom of page