top of page

מודל תכנית עברית+

תכנית עברית+ הינה תכנית ללימוד עברית בעלת אוריינטציה תעסוקתית, אשר פותחה בשותפות בין ג'וינט תבת, לזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. התוכנית מציגה מודל מודולארי ללימוד השפה העברית, המותאם במיוחד לצרכיה ומאפייניה של החברה
הערבית, באוריינטציה תעסוקתית ובהיקף שעות משתנה, בהתאמה לרמה של הפרט ולשונות הרבה בתוך האוכלוסייה.

צפייה בקבצי הפריט

מודל תכנית עברית+

פריטים קשורים

bottom of page