top of page

עבודה סוציאלית תעסוקתית

העובדת הסוציאלית התעסוקתית פועלת לשילוב של משפחות ופרטים מאוכלוסיות מועטות הזדמנויות בעולם העבודה.
במאמרים הבאים תוכלו לקרוא וללמוד על התפתחות התפקיד והמומחיות שהוא מייצר.

פריטים קשורים

bottom of page