top of page

זכויות עובדים בשעת מלחמה

בוובינר עשינו סדר בכל הנוגע לזכויות העובדים והמעסיקים בעת הזו: היעדרויות מעבודה בזמן לחימה, זכויות משרתי מילואים, מתווי שכר עדכניים לתקופה, מפעלים חיוניים, חל"ת ועוד.
ענינו על שאלות מהשטח בנושא זכויות עובדים בתקופת המלחמה, והבנו כיצד נוכל למצות זכויות אלה ולסייע למשתתפים בכך.

מנחה: עו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה במשרד העבודה.

צפייה בקבצי הפריט

זכויות עובדים בשעת מלחמה

פריטים קשורים

bottom of page