top of page

לומדה היכרות עם אוכלוסיית יעד - יוזמת עובדים ביחד

הלומדה מתמקדת בהיכרות עם צעירים על מגון הכוחות והמשאבים שיש להם, לצד החסמים והקשיים שמאפיינים אותם, במטרה להבין את ההשלכות של סיפורי החיים הייחודיים של כל צעיר על תהליך הליווי התעסוקתי.
הלומדה פותחה במסגרת תכנית עובדים יחד - פרויקט לשילוב צעירים מהפריפריה בתעסוקה איכותית, הכוללת אופק קידום מקצועי, וכן גיבוש פרקטיקות מיטביות להתערבות להשגת מטרה זו.

צפייה בקבצי הפריט

לומדה היכרות עם אוכלוסיית יעד - יוזמת עובדים ביחד

פריטים קשורים

bottom of page