top of page

קידום תעסוקה - מתפקיד לפרופסיה - תמר אריאלי

בתכניות חברתיות שנועדו לקדם תעסוקה של אוכלוסיות ייחודיות המודרות משוק עובדים אנשי צוות הנקראים "מקדמי תעסוקה", ומרביתם עוסקים בליווי פרטני של המשתתפים בתכניות. במאמר זה יוצגו מהות תפקיד מקדם התעסוקה, התפיסות בבסיס התפקיד, הידע המקצועי והמיומנויות הנדרשים ממקדמי תעסוקה והאתגרים שבמיסוד התפקיד לכדי פרופסיה.

צפייה בקבצי הפריט

קידום תעסוקה - מתפקיד לפרופסיה - תמר אריאלי

פריטים קשורים

bottom of page