top of page

מחקר צרכים לשילוב חרדים בהייטק

שאלון צרכים מקיף בחברה החרדית על הצרכים ותמונת המצב של מתעניינים ועובדי הייטק בקהילה החרדית

צפייה בקבצי הפריט

מחקר צרכים לשילוב חרדים בהייטק

פריטים קשורים

bottom of page