top of page

כשחג הסיגד פוגש קידום תעסוקתי

לרגל חג הסיגד ערכנו וובינר בנושא תעסוקת יוצאי אתיופיה וקידום תעסוקתי. שמענו מה מצב התעסוקה בקהילה: על המאפיינים הייחודיים בתעסוקת יוצאי אתיופיה, על האתגרים איתם הם מתמודדים, ועל תכניות ומענים קיימים בשדה.
כמו כן, צללנו לאתגר העיקרי איתו מתמודדת האוכלוסיה – קידום תעסוקתי, והבנו מהם המדדים עקרונות העבודה כשמסייעים למשתתפים בקידום תעסוקתי
מנחים: שרה הורוויץ-רמתי, מנהלת הדרכה הזדמנות אילת, וצוות תכנית למרחק

צפייה בקבצי הפריט

כשחג הסיגד פוגש קידום תעסוקתי

פריטים קשורים

bottom of page