top of page

לומדת כניסה לתפקיד

ברוכות הבאות וברוכים הבאים לתיק החפיפה הדיגיטלי של מינהל תעסוקת אוכלוסיות לתפקיד מקדמ/ת תעסוקה.
בלומדה זו תוכלו להכיר את עיקרי התפקיד, סביבת העבודה והמשתתפים בתכנית.
בהצלחה!

צפייה בקבצי הפריט

לומדת כניסה לתפקיד

פריטים קשורים

bottom of page