top of page

הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים

בוובינר הוצגו מסלולי הכשרה המקצועית בשיתוף מעסיקים של זרוע העבודה. המסלולים השונים כוללים לימודים וקליטה לעבודה אצל מעסיק במגוון רחב של תחומים. בין המסלולים ניתן למצוא את כיתה בעבודה, כיתה בעבודה בהייטק ו-OJT.

צפייה בקבצי הפריט

הכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים

פריטים קשורים

bottom of page