top of page

וובינר מסלולי השקעות למעסיקים

בוובינר הכרנו את מסלולי ההון האנושי של רשות ההשקעות במשרד הכלכלה - מסלולי סיוע למעסיקים שקולטים עובדים מאוכלוסיות הגיוון. בוובינר הכרנו את המסלולים השונים, התנאים הנדרשים להגשת בקשה ואופי ההגשה.

פרטי יצירת קשר לרכזי קשרי מעסיקים ולמעסיקים:
• להבהרות ולבירורים, ניתן לפנות באמצעות טופס מקוון או בטלפון: 03-9778794.
• לשיחה עם נציג, אפשר לפנות אלינו גם בווטסאפ שמספרו: 055-9727071
• לתמיכה טכנית, בעת מילוי הבקשה, ניתן לפנות בטלפון: 03-9778065.

פריטים קשורים

bottom of page