top of page

תכנית פוקוס

פוקוס - תוכנית תעסוקה של משרד הרווחה והשירותיים החברתיים, שפותחה בג'וינט ישראל-תבת, פועלת במרכזי הזדמנות בתעסוקה מאז אוגוסט 2017 .
התוכנית נותנת מענה לבוגרים בעלי פרופיל רווחתי, המעידים על קשיים בתחומי ה-ADHD וה-LD. התוכנית מיועדת לבוגרים שהלקות והשלכותיה מהווים חסם מרכזי ומהותי במציאת עבודה התואמת את כישוריהם, בהשתלבות במקום עבודה, בהתמדה ובקידום בתעסוקה.

צפייה בקבצי הפריט

תכנית פוקוס

פריטים קשורים

bottom of page