top of page

מגמות עולם העבודה החדש

מגמות עולם העבודה החדש כגון ההתפטרות הגדולה, השטחת ההיררכיה ועבודה היברידית מביאים עימם שינוי משמעותי בשוק העבודה, וההשפעה של שינויים אלו מורגשת אצל כל עובד באשר הוא.
ארגונים ועובדים נאלצים להשתנות ולהתאים את עצמם כדי להמשיך להיות רלוונטיים, ומבצעים תהליכי חשיבה במטרה לבחון כיצד מגמות אלו פוגשות אותם, וכיצד עליהם להתנהל בתוך השינוי בכדי למקסם את האפשרויות שבידיהם.
בוובינר העמקנו בהיכרות עם מגמות אלו, והבנו כיצד הן באות לידי ביטוי בשילוב משתתפים מאוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה.
מנחה: יעל סלם אופז, מנהלת חטיבת ייעוץ ארגוני, פיתוח למידה, הדרכה ושיווק, חברת "דיאלוג"

צפייה בקבצי הפריט

מגמות עולם העבודה החדש

פריטים קשורים

bottom of page