top of page

וובינר פערי שכר מגדריים

פער השכר המגדרי בישראל בשנת 2022 בין גברים לנשים עומד על 32% והיא במקום השלישי מהסוף במדינות ה-OECD. מעבר לפגיעה בערכים החברתיים ובשוויון, לפער יש תג מחיר משמעותי של 7% מהתל"ג ובתרגום חופשי – זה עולה לנו 82 מיליארד שקל בשנה!
בוובינר הסברנו את עומק פערי השכר המגדריים, הסיבות להם וההשלכות שלהם, וכן שמענו על היעדים הממשלתיים, הפעולות והכלים לצמצום פערים אלו.

צפייה בקבצי הפריט

וובינר פערי שכר מגדריים

פריטים קשורים

bottom of page