top of page

וובינר תקשורת אפקטיבית

וובינר בנושא תקשורת אפקטיבית וסגנונות תקשורת. בהדרכה למדנו איך לזהות מי עומד מולנו וכיצד נכון לתקשר איתו.ה? איך זה יכול לשרת אותנו בעבודה היומיומית? ועם איזה אתגרים/קשיים אנחנו עשויים להתמודד בתחום הזה?

צפייה בקבצי הפריט

וובינר תקשורת אפקטיבית

פריטים קשורים

bottom of page