top of page

וובינר כלים אימוניים #2

וובינר בנושא כלים אימוניים בו עסקנו בכלים של זיהוי חוזקות ושאילת שאלות - מה הרציונאל מאחורי כל כלי, איך ניתן לשלבו בתהליך הליווי התעסוקתי ותרגול

צפייה בקבצי הפריט

וובינר כלים אימוניים #2

פריטים קשורים

bottom of page