top of page

מהי חניכה?

במאמר שנכתב ע"י ד"ר מיכה פופר, מוסבר מהי חניכה ומה מקורותיה. כמו כן, מוסבר ממה מורכבת חניכה ואיך לבצע תהליך חניכה מוצלח באופן שישפר את תחושת החוללות העצמית של הנחנך.

צפייה בקבצי הפריט

מהי חניכה?

פריטים קשורים

bottom of page