top of page

וובינר חשיפת אתר Skill-IL

Skill-IL הינו אתר חדשני שמאפשר באופן חכם, מותאם אישית וידידותי להתחבר למידע עדכני על עולם ההכשרות המקצועיות בישראל, לקבל המלצות להכשרות רלוונטיות ומידע על אפשרויות לסיוע במימון הלימודים והשמה בתום ההכשרה.
האתר משתמש באלגוריתמים ייחודיים מבוססי AI לביצוע התאמה בין הכישורים, ההעדפות והנתונים של המשתמש לבין ההזדמנויות הרלוונטיות אליו ביותר, תוך שקלול רמות השכר והביקוש לתחום.
בוובינר הכרנו את האתר והתנסינו בו והבנו כיצד הוא יכול לסייע למשתתפי התכניות ולכם – מקדמי התעסוקה – בתהליך הליווי התעסוקתי.

מנחים: מרב אלון ועמית רשף, צוות פיתוח Skill-IL, ג'וינט ישראל-תבת

צפייה בקבצי הפריט

וובינר חשיפת אתר Skill-IL

פריטים קשורים

bottom of page