top of page

השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה, לעובדים עם מוגבלות

שירות זה מאפשר למעסיקים של עובדים עם מוגבלות, להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון עלויות של התאמות שביצעו עבור עובדים אלו, בשל הצרכים הנובעים מהמוגבלות. בקישור הבא תמצאו מידע על אופי הסיוע, אופן הגשת הבקשה ותנאי הסף לעמידה בקריטריונים.

צפייה בקבצי הפריט

השתתפות המדינה במימון התאמות במקום העבודה, לעובדים עם מוגבלות

פריטים קשורים

bottom of page