top of page

וובינר נוהל מלגת הכשרה

מלגת ההכשרה מעניקה סיוע כלכלי ללומדים בהכשרה מקצועית. במסגרת הוובינר הוצגה המלגה, אופי וגובה הסיוע, הקריטריונים להגשת בקשה ואופן הגשת הבקשה

צפייה בקבצי הפריט

וובינר נוהל מלגת הכשרה

פריטים קשורים

bottom of page