top of page

לומדה לניהול שיחת אינטייק

אינטייק הוא מפגש ההיכרות של מקדם התעסוקה והמשתתף, ומטרתו להניח את היסודות לבניית תכנית תעסוקתית רלוונטית שתקדם השתלבות מיטבית בעבודה. בלומדה תמצאו סרטונים המציגים שלבים שונים משיחת האינטייק מנקודת מבטה של מקדמת תעסוקה, ובהן דילמות ולבטים שהמקדם עשוי להיתקל בהן.

צפייה בקבצי הפריט

לומדה לניהול שיחת אינטייק

פריטים קשורים

bottom of page