top of page

וובינר יום הגיוון הבינ"ל

בוובינר שמענו על התפיסות, הפעולות וההצלחות בנושא בקרב מעסיקים. נחשפנו למשמעות הנושא של גיוון והכללה בקרב מעסיקים וארגונים מסקטורים שונים במשק, הבנו מהן התועלות עבורם בגיוון תעסוקתי, וגם מה הצרכים והאתגרים בדרך להעסקת אוכלוסיות הגיוון. לבסוף הכרנו פרקטיקות של מעסיקים לגיוון אצלם בארגונים ושמענו דוגמאות מהשטח.

מנחה: אילאיל קומיי-דרוד, מנהלת תחום מעסיקים והכללה, מינהל תעסוקת אוכלוסיות

צפייה בקבצי הפריט

וובינר יום הגיוון הבינ"ל

פריטים קשורים

bottom of page