top of page

חנוך דיגיטל - משימות לפיתוח חשיבה יצירתית

לפעמים כדי לפתח יצירתיות, כדאי דווקא לצמצם את זווית המבט ולחשוב ״בתוך הקופסה״.
במשימה הבאה נרכוש כלי פשוט לפיתוח חשיבה יצירתית.

צפייה בקבצי הפריט

חנוך דיגיטל - משימות לפיתוח חשיבה יצירתית

פריטים קשורים

bottom of page