top of page

וובינר תעסוקה בריאה לנפש

בריאות הנפש-מושגי בסיס ודרכי עבודה בליווי תעסוקתי
אוכלוסיית מתמודדי הנפש הנה אוכלוסייה חוצת-אוכלוסיות אשר למעשה מקבלת שירות בכל תוכניות התעסוקה, לעיתים קרובות אף באופן שקוף לחלוטין לאנשי המקצוע.
לרגל היום הבינ"ל לזכויות אנשים עם מוגבלות צוות "תעסוקה שווה" העביר וובינר בו דיברנו על מושגי בסיס וקריטריונים עיקריים לסיווג מחלות והפרעות פסיכיאטריות, תהליך האבחון בבריאות הנפש, כללי בסיס לעבודה תעסוקתית פורייה עם אנשים עם מגבלה נפשית וההתאמות התעסוקתיות נפוצות הקיימות כיום לאוכלוסייה זו

מנחה: עו"ס מומחית מיכל ויירון, מנהלת מקצועית תעסוקה שווה

צפייה בקבצי הפריט

וובינר תעסוקה בריאה לנפש

פריטים קשורים

bottom of page