top of page

הגישה המוטיבציונית בעת חירום

בעת חירום עולות דילמות רבות הנוגעות לתהליכי ליווי תעסוקתיים עם משתתפי ומשתתפות תוכניות התעסוקה ולקשר עימם. בוובינר ענינו על דילמות אלו דרך הגישה המוטיבציונית שמגבירה את המוטיבציה הפנימית לשינוי.
כיצד מעודדים חיבור למוטיבציה הפנימית בתקופה כה קשה? איך נוכל ליישם את הגישה המוטיבציונית בתעסוקה בשעת חירום? האם ספירלת השינוי פועלת באופן אחר בתקופת החירום?

מנחה: אורלי קניג, מומחית לעולם העבודה המשתנה. מנחת סדנאות, מפתחת תוכן ומלווה א.נשים בצמתי קריירה.

צפייה בקבצי הפריט

הגישה המוטיבציונית בעת חירום

פריטים קשורים

bottom of page