top of page

תוכנית הדרכה נובמבר-דצמבר 2023

גם בימי שגרת החירום אנחנו ממשיכים לפעול.
בתוכנית ההדרכה שלפניכם תמצאו מענים שיסייעו לכם להיערך לעבודה בשעת חירום במקביל למענים השגרתיים.

צפייה בקבצי הפריט

תוכנית הדרכה נובמבר-דצמבר 2023

פריטים קשורים

bottom of page