top of page

עקרונות למתן משימות אפקטיביות

כשאצן מתכונן לריצת מרתון, הוא מתאמן בכל יום בשבוע על היבט אחר המכין אותו לקראת המטרה הסופית. כך גם באימון תעסוקה – על מנת להגיע מוכנים ככל האפשר לקו הגמר נשאף להתאמן בין המפגשים באמצעות משימות המותאמות לצרכי המשתתף.

צפייה בקבצי הפריט

עקרונות למתן משימות אפקטיביות

פריטים קשורים

bottom of page