top of page

תכנית הדרכה ינואר-מרץ 2024

הימים הם ימי "שגרת מלחמה" ואנחנו ממשיכים לתת מענה וליווי למשתתפים המגיעים אלינו בהתאמה למצב הנוכחי. התקופה הנוכחית מלאה בטלטלות ושינויים ברמה האישית, התעסוקתית והלאומית. אנחנו מתחילים לראות את השפעה המלחמה על שוק העבודה וחשוב שנדע לתת למשתתפים את המענה המותאם.
ברבעון הקרוב תמצאו מגוון אירועי למידה וקורסים עם התייחסות למצב שיסייעו לכם לתת מענה למשתתפים בתקופה זו.

צפייה בקבצי הפריט

תכנית הדרכה ינואר-מרץ 2024

פריטים קשורים

bottom of page