top of page

מודל חמשת העקרונות להתפתחות אישית ותעסוקתית

בלומדה זו תכירו את מודל חמשת העקרונות להתפתחות אישית ותעסוקתית ותתרגלו את הפרקטיקות בעבודה עם משתתפים.

צפייה בקבצי הפריט

מודל חמשת העקרונות להתפתחות אישית ותעסוקתית

פריטים קשורים

bottom of page