top of page

גלגל החיים

מטרת הכלי היא ללסייע למשתתף במבט על של הרצוי והמצוי בחייו. כמו כן, הכלי מספק לנו ולמשתתף אפשרות להעמיק את ההיכרות ולבחור תחום אותו הוא/היא היו רוצים לעבוד עליו מכלל תחומי החיים השונים.

צפייה בקבצי הפריט

גלגל החיים

פריטים קשורים

bottom of page