top of page

וובינר איזון בית עבודה

עולם העבודה של ימינו, במיוחד לאחר משבר הקורונה, מזוהה עם טשטוש הגבולות בין העבודה והבית ואיתגור היכולת שלנו לתפקד בצורה מיטבית בשני המקומות.
בוובינר דיברנו על האיזון העדין שבין הבית והחיים האישיים לבין העבודה. הגדרנו את המצב הרצוי מבחינתנו בו יש גמישות אופטימאלית בין עבודה ובית, ולמדהו כלים שיסייעו לנו להניע התקדמות אל המצב הרצוי שהגדרנו, ונחזק את תחושת המסוגלות לעשות זאת.

מנחה: ענבל צרפתי, יועצת ארגונית, חברת "דיאלוג"

צפייה בקבצי הפריט

וובינר איזון בית עבודה

פריטים קשורים

bottom of page