top of page

תכנית הדרכה אפריל-מאי 2024

מוזמנים לצפות בתכנית ההדרכה של תעסוקדע לחודשים אפריל-מאי 2024.
מחכים לראותכם.ן בשלל אירועי הלמידה המגוונים!

צפייה בקבצי הפריט

תכנית הדרכה אפריל-מאי 2024

פריטים קשורים

bottom of page