top of page

הכר את המיזם: In-Tech

תכנית In-Tech מבית עמותת טק-קריירה שמה לה למטרה להגדיל את מספר יוצאי אתיופיה המשתלבים בלימודי מקצועות ההייטק ובתעשייה. התוכנית מיועדת לאוכלוסייה שאינה מכירה את מגוון האפשרויות בהייטק ומאפשרת חשיפה, ויצירת תחושת מסוגלות באמצעות התנסויות במגוון ענפי ההייטק תוך ליווי אישי וקבוצתי.

בוובינר הכרנו תפקידי כניסה להייטק שיכולים להוות דלת כניסה לתחום עבור המשתתפים, הכרנו את המודל החדשני של התוכנית ושמענו על התהליך שפיתחו ב-In-Tech למציאת גופי הכשרה מתאימים שמעלים את סיכויי ההשמה של המשתתפים.

מנחים: צוות תוכנית In-Tech

צפייה בקבצי הפריט

הכר את המיזם: In-Tech

פריטים קשורים

bottom of page