top of page

תרגיל תשעת העתידים

תרגיל המסייע לחשוף את הנטיות התעסוקתיות, הערכים והשיקולים בבחירת מקצוע של המשתף.

צפייה בקבצי הפריט

תרגיל תשעת העתידים

פריטים קשורים

bottom of page