top of page

מגמות בשוק העבודה - מעיני הפרט

הוובינר עסק בתמורות וההשפעות הנפשיות-רגשיות על הפרט בעקבות משבר הקורונה, הבידוד והחל"ת, כמו גם היציאה ממנו.
דנו כיצד תנודות אלו העלו בעצימות גבוהה צורך באיזונים, פגעו פעמים רבות בתחושת האמון והמחויבות אל הארגון המעסיק ולעיתים עודדו הסתכלות מחודשת על הצורך במשמעות בעבודה.

צפייה בקבצי הפריט

מגמות בשוק העבודה - מעיני הפרט

פריטים קשורים

bottom of page