top of page

דוחות ודשבורדים במערכת המידע

במפגש למידת עמיתים למדנו איך ניתן לשדרג את העבודה עם דוחות במערכת המידע, ואיך הם יכולים לסייע בניהול ובתפעול היומיומי של התכנית. הכרנו את הדוחות איתם עובדת חברת הבקרה, את הדוחות שניתן להפיק ולעבוד איתם ברמת המאקרו של מפעיל ודוחות שמהווים כלי לניהול שוטף עבור מנהלי מרכז ומנהלי דרג ביניים.

צפייה בקבצי הפריט

דוחות ודשבורדים במערכת המידע

פריטים קשורים

bottom of page